EUautoonderdelen.nl

     

ALLES verzameld

voor een totale

RENAULT beleving!

ALLES gesammeld

für eine totale

RENAULT erfahrung!

EVERYTHING collected

for a complete

RENAULT experience!

TOUT collectioner

pour une expérience

Renault totale !


Het 5e Renaultoloog Festival 2020 gaat NIET door!

De organisatie heeft besloten het festival te annuleren omdat we niet kunnen voldoen aan het corona-proof maken van het festival volgens de vele voorschriften en regels van de veiligheidsregio Noord-Limburg en de multidisciplinaire adviesgroep.

Het festival word ook niet verplaatst naar 2021 vanwege de blijvende onzekerheid.

We vinden het heel erg jammer dat we dit hebben moeten besluiten, we houden jullie op de hoogte over de toekomst van het festival.


Das 5. Renaultoloog Festival 2020 findet NICHT statt!

Die Organisation hat beschlossen das Festival abzusagen, da wir es nicht schaffen das Festival gemäß den zahlreichen Vorschriften und Regeln von der "veiligheidsregio Noord-Limburg" und der "multidisciplinaire adviesgroep" Koronasicher zu machen.

Das Festival wird aufgrund der anhaltenden Unsicherheit auch nicht auf 2021 verschoben.

Es tut uns sehr leid, dass wir uns dafür entschieden haben. Wir werden Sie über die Zukunft des Festivals auf dem Laufenden halten.


The 5th Renaultoloog Festival 2020 will NOT take place!

The organization has decided to cancel the festival because we cannot comply with making the festival corona-proof according to the many regulations and rules made by the "veiligheidsregio Noord-Limburg" and the "multidisciplinaire adviesgroep".

The festival will also not be moved to 2021 due to the continuing uncertainty.

We are very sorry that we had to decide this, we will keep you informed about the future of the festival.


Le 5ème Festival Renaultoloog 2020 n'aura PAS lieu!

L'organisation a décidé d'annuler le festival Renaultoloog car nous ne pouvons pas nous conformer à rendre le festival à l'épreuve de la Covid-19 conformément aux nombreux règlements et règles de la "veiligheidsregio Noord-Limburg" et la "multidisciplinaire adviesgroep".

Le festival ne sera pas non plus déplacé en 2021 en raison de l'incertitude persistante.

Nous sommes désolés d'avoir dû décider cela, nous vous tiendrons au courant de l'avenir du festival.  topautoonderdelen.nl

volg Renaultoloog ook op:

folge Renaultoloog auch auf:

follow Renaultoloog also on:

Suivez-Renaultoloog aussi sur :

autodoc.nl

 

   

©2004-2020 Renaultoloog - Ed Lenders - Nederland / Niederlande / Netherlands / Pays Bas